Prisijunk prie projekto!

Prisijunk prie projekto!

Pasidalink džiaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Pasidalink džiaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Projektas t?siasi!

Projektas t?siasi!

Kurkime savo šeim? gerov? kartu!

Kurkime savo šeim? gerov? kartu!

Klausimai - Atsakymai

Lauki vaikučio ir tau neramu? Sunku ir atrodo, kad visos durys uždarytos?

Turi neraminančių klausimų? Parašyk mums ir mes kartu rasim atsakymus!

Leisti šeimoms užsidirbti negalima neleisti!

2011-05-24 Vilnius

 

NAMS pareng? ir užregistravo Seime peticij? su si?lomais GPM ?statymo keitimais. Jos palaikymui yra sukurta Elektronin? peticijos versija: "Išgyvenimui b?tina suma - be mokes?i?!".
 
 
Aukš?iausio lygio šalies ekspertai ir peticijos reng?jai kvie?ia
 
Seimo narius,
Seimo biudžeto komiteto atstovus,
Finans? ministerijos atstovus,
Nevyriausybines organizacijas,
Žiniasklaidos atstovus
 
? konferencij? - diskusij?, kuri vyks geguž?s 24d. 10val. BNS spaudos konferencij? sal?je.
 
Konferencijos tikslas: pabandyti kartu rasti atsakym?, kur d?ti kablel? sakinyje "Leisti šeimoms užsidirbti negalima neleisti!".
 
M?stome apie progresinius mokes?ius ne atimant iš uždirban?i? daugiau, bet garantuojant pragyvenimo minimum? asmeniui šeimoje.
 
Savo dalyvavim? konferencijoje jau patvirtino: socialini? moksl? daktaras, profesorius Romas Lazutka, dr., docent? Aušra Maldeikien?.
 
 
Konferencij? moderuos ir peticijos reng?j? mintis pristatys NAMS valdybos nar? Rasa Paulavi?ien?.
 Nacionalinis aktyvi? mam? samb?ris

 

2011-05-24 2011-05-24