Prisijunk prie projekto!

Prisijunk prie projekto!

Pasidalink džiaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Pasidalink džiaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Projektas t?siasi!

Projektas t?siasi!

Kurkime savo šeim? gerov? kartu!

Kurkime savo šeim? gerov? kartu!

Klausimai - Atsakymai

Lauki vaikučio ir tau neramu? Sunku ir atrodo, kad visos durys uždarytos?

Turi neraminančių klausimų? Parašyk mums ir mes kartu rasim atsakymus!

NAMS dalyvauja Šeimos mug?je Klaip?doje

2011-05-20 KLAIP?DA

 

  Š.m. geguž?s 20-22d. NAMS dalyvauja Šeimos mug?je, Taikos pr.56, Klaip?doje. Daugiau informacijos apie rengin? www.seima.expo-vakarai.lt .
 
  Maloniai kvie?iame aplankyti ir NAMS stend?, kuris ?sikurs prie 1 seminar? sal?s. O norin?i? pasikalb?ti ir padiskutuoti lauksime 21d. 11.30val. 2 seminar? sal?je.
 
  21d. 11.30val. 2 seminar? sal?je, NAMS skaitys pranešim? tema "Renkuosi gyventi Lietuvoje!" apie aplink? šeimai Lietuvoje - realyb? ir galimyb?s.
 
  21d. 15val. kvie?iamas pakartotinis NAMS nari? susirinkimas LCC tarptautinio universiteto patalpose (pagrindiniame pastate sekite nuorodas), Kretingos g. 36, Klaip?doje.
  Dalyvi? regsitracija iki 15val.!
  Darbotvark? analogiška Vilniaus susirinkimo darbotvarkei. 

 

2011-05-20 2011-05-20