Prisijunk prie projekto!

Prisijunk prie projekto!

Pasidalink diaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Pasidalink diaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Projektas t?siasi!

Projektas t?siasi!

Kurkime savo eim? gerov? kartu!

Kurkime savo eim? gerov? kartu!

Klausimai - Atsakymai

Lauki vaikučio ir tau neramu? Sunku ir atrodo, kad visos durys uždarytos?

Turi neraminančių klausimų? Parašyk mums ir mes kartu rasim atsakymus!

Valstyb? ir visuomen?: diskusija ar monologas?

2010-07-20 Vilnius

BNS spaudos konferencij? sal?je, Jogailos g. 9/1 (4 aukštas), Vilniuje
Sritys: Politika, Socialin? sauga
Numatoma ?vykio data: 2010-07-20
Numatomas ?vykio pradios laikas: 10:00

 

Garso ?rašas >>

2010 m. liepos 20 d. (antradien?) 10 val. BNS Spaudos konferencij? sal?je nacionalinis aktyvi? mam? samb?ris (NAMS) organizuoja spaudos konferencij? ir prašo Prezident?ros atstovus dalyvauti argumentuotoje diskusijoje, kurios metu bus pateikta NAMS pozicija bei pristatytas diskusijai Socialin?s apsaugos ir darbo ministerijos, Vyriausyb?s bei Seimo ignoruotas NAMS si?lytos alternatyvios reformos variantas.
V?lyv? penktadienio popiet?, besibaigiant darbo dienai, Lietuvos iniasklaida informavo visuomen?, jog Prezident? pasiraš? Ligos ir motinyst?s socialinio draudimo ?statym?, kuriuo v?l mainamos motinyst?s (t?vyst?s) išmokos. Esmini? tokio sprendimo argument? ar prieas?i? iniasklaida nepateikia.
NAMS nepritaria bet kokiems ypatingos skubos tvarka, neskaidriai priimamiems sprendimams, darantiems ?tak?, šeim? atei?iai. Nepaisant to, jog asociacija ir svarsto b?tinyb? reformuoti motinyst?s (t?vyst?s) išmok? sistem? ir galimus reformos b?dus, ta?iau nepritaria ?jimui lengviausi?, t.y. procentinio mainimo keliu, ignoruojant konstruktyvius visuomenini? organizacij? teikiamus alternatyv? si?lymus, atsisakant svarstyti išmokas bendrame šeimos politikos kontekste. Ši pozicija buvo aiškiai išsakyta kreipimesi ? Prezident?.
Min?tame NAMS rašte be proced?rini? ?statymo pri?mimo paeidim? ?vardinimo taip pat buvo pateikti ir argumentai, pagr?sti statistiniais duomenims, Europos S?jungos šali? paramos šeimai apvalga, pagrindian?ia, jog šiuo metu Lietuvoje šeimai tenka vienas maiausi? procent? nuo BVP, o kas ketvirtas vaikas Lietuvoje gyvena skurde.
Kontaktinis (-iai) asmuo (-enys):
Rasa Paulavi?ien?
Valdybos nar?
Nacionalinis aktyvi? mam? samb?ris
Tel. 8611 11125
El. p. aktyviumamusamburis@gmail.com
www.samburis.lt

 

Pla?iau apie tai >>  

2010-07-20 2010-07-20