Prisijunk prie projekto!

Prisijunk prie projekto!

Pasidalink diaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Pasidalink diaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Projektas t?siasi!

Projektas t?siasi!

Kurkime savo eim? gerov? kartu!

Kurkime savo eim? gerov? kartu!

Klausimai - Atsakymai

Lauki vaikučio ir tau neramu? Sunku ir atrodo, kad visos durys uždarytos?

Turi neraminančių klausimų? Parašyk mums ir mes kartu rasim atsakymus!

Naujienos

PASI?LYMAS Ligos ir motinyst?s socialinio draudimo ?statymo 5, 6, 18, 20 ir 21 straipsni? pakeitimo ?STATYMO PROJEKTUI Nr. XIP-2239

2010-06-22

Asociacija Nacionalinis aktyvi? mam? samb?ris" (toliau NAMS) kategorikai prietarauja Vyriausyb?s ir Socialin?s apsaugos ir darbo ministerijos planams galutinai sugriauti ir taip menk? paramos eimoms, auginan?ioms vaikus, ir gimstamumo skatinimo sistem?. Pla?iau ?ia . Plačiau »»

XIP-2239

2010-06-01

... Plačiau »»

D?l chaotiko papildom? taupymo b?d? iekojimo motinyst?s(t?vyst?s) imok? s?skaita, tik pasibaigus (ar net nepasibaigus) vienam imok? mainimo etapui

2009-12-30

Lietuvos Respublikos Seimas 2009 12 09 d. pri?m? Socialini? imok? perskai?iavimo ir mok?jimo laikin?j? ?statym? (toliau ?statymas). Asociacija Nacionalinis aktyvi? mam? samb?ris (toliau NAMS) ?d?miai steb?jo ir aktyviai dalyvavo io ?statymo pri?mimo procesuose, ta?iau ? daugel? NAMS pasi?lym? nebuvo atsivelgta, o paskutinis m?ginimas Seimo nariams parodyti ?statymo ydingum? ir galim? prietaravim? Lietuvos Respublikos Konstitucijai nesulauk? d?mesio. Pla?iau ?ia . Plačiau »»

 1 2 3 Pirmyn  Paskutinis