Pasidalink džiaugsmu - tavęs reikia kitiems!

Pasidalink džiaugsmu - tavęs reikia kitiems!

Kurkime savo šeimų gerovę kartu!

Kurkime savo šeimų gerovę kartu!

AR DARBO KODEKSO ĮSIGALIOJIMO SUSTABDYMAS DUOS VAISIŲ?

2017-04-19

Sustabdytas Darbo kodekso įsigaliojimas buvo argumentuojamas poreikiu ištaisyti iškreiptas įtakų proporcijas kur darbuotojas yra vertinamas kaip lygiavertis derybininkas darbdaviui. NAMS patirtis rodo, kad ypač šeimos su vaikais mūsų šalyje nėra pakankamai atstovaujamos, o šeimos ir darbo derinimo priemonės yra aukojamas vardan kitų darbdavio suteikiamų lengvatų.

Todėl, siekiant apsaugoti dirbančias šeimas ir įgalinti dirbančius tėvus aktyviai dalyvauti darbo sąlygų derinime, teikiame siūlymus Seimui. Matome, kad Trišalės tarybos "susitarta" Darbo kodekso versija paliko visą eilę spragų, kuria šalinti yra būtina dar iki liepos 1 d. kai Kodeksas ims galioti. Pasiteisinimas, kad nuostatos bus peržiūrėtos jau po DK įsigaliojimo yra ne kas kita kaip senmergės pažadai prieš vestuves, kurie dingsta kartu su paskutiniu sniegu. Maža to, iš naujo po kurio laiko peržiūrint DK ir vėl iš naujo bus pradėtas derybų procesas iš kurio, kaip žinia, visuomet laimėtojais išeina stiprioji pusė. vadinasi, darbuotojams ir vėl teks kažko atsisakyti.

Matome šias esmines pataisas siūlomoje DK versijoje (reziumuojant):

* tėvus, kurie neseniai įvaikino vaiką [...] iš esmės traktuoti [...] kaip ir tėvus, auginančius biologinius vaikus iki 3 metų. T.y. ir tais atvejais, kai įvaikinami vyresnio amžiaus vaikai, juos traktuoti kaip naujus šeimos narius ir jiems taikyti tokias pat lengvatas kaip vaikams iki 3m. trejus metus nuo įsivaikinimo datos (pamainų pasirinkime, kasmetinių atostogų sudarymo darbovietėje eilėje, tėvystės atostogos, teisė atsisakyti naktinių pamainų, komandiruočių ar viršvalandžių, nustatyti ribojimai dėl ne viso darbo laiko trukmės, teisę dalį laiko dirbti nuotoliniu būdu, apsauga nuo atleidimo be svarbių priežasčių). (115 str 3 d., 128 str. 4 d. 5 p. , 133 str., 40 straipsnio 5 d., 52 straipsnio 2 d., 61 straipsnio 3 d., 95 straipsnio 1 d.)

* grąžinti šiuo metu galiojančiame DK numatyta atostogų trukmę.

* įtvirtinti socialiai pažeidžiamų darbuotojų grupių garantiją nesutikti dirbti nakties metu, vykti į tarnybinę komandiruotę ir atlikti viršvalandinius darbus, kuri dabar yra naikinama.

*apsaugoti darbuotojus nuo psichologinio spaudimo kai nušalinimo nuo darbo (tyrimo) metu galimai sukuriama darbuotojo orumą žeminanti aplinka ar nušalinimas vyksta ilgiau nei būtina ir žala yra neatlyginama bei neleidžiama naudotis atostogomis taip spaudžiant priimti darbuotojui nepalankų sprendimą.

* Jei DK draudžia darbuotojų su mažais vaikais atleidimą esant svarbioms priežastims, tai nėra jokio pagrindo tą atleidimą leisti nesant svarbių priežasčių. Tačiau naujas DK draudžia atleisti tėvus su vaikais iki 3m. darbdavio iniciatyva (t. y. kai darbdavys turi svarbių priežasčių atleidimui) ir leidžia atleisti tėvus, auginančius kūdikius nuo 4 mėn. darbdavio valia (t. y. kai darbdavys neturi jokių svarbių priežasčių atleidimui), jei tėvai derindami šeimos ir darbo interesus dirba ir nesinaudoja vaiko priežiūros atostogomis. Manome, kad abiem atvejais turi galioti analogiška darbuotojų apsauga.

* Neriboti netesybų darbdaviui neatsiskaičius su darbuotoju ar pripažinus atleidimą iš darbo neteisėtu DK nuostata įpareigojant apmokėti visą priklausančią darbuotojui sumą.

Šias nuostatas įteisinančios pataisos yra registruotos Seime. (priedai pridėtukuose).

DK pataisos

NAMS siulymai 1

NAMS siulymai 2