Prisijunk prie projekto!

Prisijunk prie projekto!

Pasidalink džiaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Pasidalink džiaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Projektas t?siasi!

Projektas t?siasi!

Kurkime savo šeim? gerov? kartu!

Kurkime savo šeim? gerov? kartu!

Klausimai - Atsakymai

Lauki vaikučio ir tau neramu? Sunku ir atrodo, kad visos durys uždarytos?

Turi neraminančių klausimų? Parašyk mums ir mes kartu rasim atsakymus!

AR NAUJIEJI MERAS IR TARYBA RYŠIS NUTRAUKTI VAIK? MAITINIMO KONKURSUS VIENAM DALYVIUI

2015-03-16

NAMS ir t?v? forumas nenuleidžia rank? ir kovoja su ne v?jo, o maitinimo mal?nais.
Prieš pat rinkimus buvo pakartotinai kreiptasi ? mer? bei taryb? su prašymu sustabdyti galimai korupcin? vaik? maitinimo organizavim? bei imtis vis? priemoni?, kad vaikai Darželiuose b?t? maitinami sveikai, o Lietuvos gamintojai tur?t? galimyb? tiekti šviežiausius maisto produktus ? Darželius.

Š? kreipim?si persiun?iame ir naujai išrinktam miesto merui su viltimi, kad pažadai bus ?gyvendinti, o l?šos bus naudojamos skaidriai ir efektyviai.

Išsami informacija apie tai ?ia.