Prisijunk prie projekto!

Prisijunk prie projekto!

Pasidalink džiaugsmu - tavęs reikia kitiems!

Pasidalink džiaugsmu - tavęs reikia kitiems!

Projektas tęsiasi!

Projektas tęsiasi!

Kurkime savo šeimų gerovę kartu!

Kurkime savo šeimų gerovę kartu!

Klausimai - Atsakymai

Lauki vaikučio ir tau neramu? Sunku ir atrodo, kad visos durys uždarytos?

Turi neraminančių klausimų? Parašyk mums ir mes kartu rasim atsakymus!

Darbo kodeksas - dirbančių apsaugos, o ne diskriminavimo įstatymas

2015-11-10

Asociacija Nacionalinis aktyvių mamų sambūris (toliau - NAMS), išanalizavus Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo projektu Nr. XIIP-3234 tvirtinamo darbo kodekso (toliau DK) pataisas, tiesiogiai įtakosiančias dirbančių šeimų gyvenimo kokybę ir galimybę derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, prašo atsižvelgti į kelias pagrindines nuostatas:

Vaiko amžius bendru principu visose su darbo rinka susijusiose nuostatose – tai ne derybų ar fantazijos objektas, o principinė nuostata, tiesiogiai įtakojanti galimybę derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus bei vaiko gyvenimo kokybę. Todėl prašome visose DK nuostatose, kuriose yra kaip kriterijus minimas vaiko amžius, vadovautis principine nuostata pagal vaiko amžiaus specifiką išskiriant šiuos vaiko amžiaus tarpsnius:
laikotarpis iki vaiko gimimo; žindomas kūdikis dėl būtinybės kuo ilgiau natūraliai maitinti; vaikas iki 3 metų, kuriam rekomenduojama augti su tėvais namuose; vaikas iki 14 metų, t. y. to amžiau iki kurio nerekomenduotina palikti vieną be vyresniųjų priežiūros, taip pat atsižvelgiant į teorinę įteisintą galimybę pradėti dirbti savarankiškai ir taip papildyti pajamų stygių; vaikas iki pilnametystės (18 metų) kai pasiekiamas pilnai darbingas amžius.

Būtina kova su skurdu ir atskirtimi apsisaugant nuo situacijos kai daugėja darbo vietų, bet kartu auga ir skurstančių skaičius. Todėl būtina derinti pajamų ir apmokestinimo priemones, didinant skurde gyvenančių šeimų grynąsias pajamas. Lėtai gerėjanti ekonominė situacija dirbančiose šeimose su vaikais ir ypač daug, net daugiau nei skurstančių pensininkų skurstančių vaikų bene daugiausia ES. Efektyviausia priemonė - tėvų darbinės pajamos ir mokestinė politika. Todėl, svarstant darbo santykių liberalizavimą, yra būtina tuo pat metu įteisinti Minimalios mėnesinės algos (MMA) sąsają su Vidutiniu darbo užmokesčiu (VDU), Neapmokestinamą pajamų dydį (NDP) susieti su MMA, o Papildomą NPD (PNPD) vaikų poreikiams skirtoms pajamoms susieti su Valstybės remiamų pajamų dydžiu (VRPD) taip suteikiant stabilumą dirbančioms šeimoms.

MMA=0.5*VDU; NPD=MMA; PNPD=VRPD

Užtikrinti maksimaliai lygiavertes derybų sąlygas siekiant pažeidžiamiausių grupių lygiateisiškumo ir nedikriminacijos. Darbuotojas nėra lygiavertė šalis darbdaviui, todėl būtina DK apsaugoti tokių grupių darbuotojo interesus. Darbdavysturi didesnę derybinę galią ir savo interesų atstovavimo patirtį, bei jam prieinamus teisinius, personalo valdymo ir/ar finansinius resursus teisinio konsultavimo paslaugoms įsigyti, o nemokama teisinė pagalba darbuotojams praktiškai neprieinama. Darbuotojo interesai labai silpnai atstovaujami, o derantis sutarties sudarymo ar išėjimo iš darbo atveju, tik labai nedidelė darbuotojų dalis turi reikiamus įgūdžius ar gali įsigyti konsultavimo paslaugas.

Išlaikyti labai svarbias šeimos poreikių ir darbo derinimo priemones. Mamadienių/tėvadienių užtikrinimas, atostogų laisvas pasirinkimas taip pat aiškios darbo laiko normos (išskiriant viršvalandžius) įtvirtinimas, bei bendra visai šeimai poilsio diena (sekmadienis) neturi išnykti tik dėl darbdavių nenoro vykdyti įstatymo prievolę.

Dėl skirtingų darbdavio taikomų darbo užmokesčio sistemų objektyviausias ir galimas apskaičiuoti dydis, taikytinas atostogų, mamadienių/tėvadienių, prastovos ar nušalinimo nuo darbo darbdavio sprendimu (nusprendus atlikti darbuotojo veiklos tyrimą) laikotarpiais yra darbuotojo vidutinis darbo už mokestis (jo dalis - taikytina pagal DK prastovos atveju).

Atsižvelgiant į tai, kad didžioji dalis DK nuostatų pakeitimo pasiūlymų buvo registruojama Lietuvos Respublikos Seimo narių, NAMS siekdama neapkrauti šio ir taip sudėtingo proceso, trumpai pristačiusi principinę poziciją, teikia savo nuomonę dėl registruotų siūlymų. Dirbančių tėvų vardu prašome Seimo narius renkantis poziciją UŽ ar PRIEŠ dėl Lietuvos Respublikos Seimo narių pateiktų pasiūlymų kiekvienu atveju atkreipti dėmesį į galimas DK nuostatų (ne)pakeitimo pasekmes ir balsuojant į tai atsižvelgti.

Išsamiau skaitykite priegtukuose:

Kreipimasis Soc. Komitetui DK_2015-11-16

Kreipimasis Teises komitetui DK_2015-11-16