Prisijunk prie projekto!

Prisijunk prie projekto!

Pasidalink džiaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Pasidalink džiaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Projektas t?siasi!

Projektas t?siasi!

Kurkime savo šeim? gerov? kartu!

Kurkime savo šeim? gerov? kartu!

Klausimai - Atsakymai

Lauki vaikučio ir tau neramu? Sunku ir atrodo, kad visos durys uždarytos?

Turi neraminančių klausimų? Parašyk mums ir mes kartu rasim atsakymus!

D?l chaotiško papildom? taupymo b?d? ieškojimo motinyst?s(t?vyst?s) išmok? s?skaita, tik pasibaigus (ar net nepasibaigus) vienam išmok? mažinimo etapui

2009-12-30

Lietuvos Respublikos Seimas 2009 12 09 d. pri?m? Socialini? išmok? perskai?iavimo ir mok?jimo laikin?j? ?statym? (toliau – ?statymas). Asociacija „Nacionalinis aktyvi? mam? samb?ris“ (toliau – NAMS) ?d?miai steb?jo ir aktyviai dalyvavo šio ?statymo pri?mimo procesuose, ta?iau ? daugel? NAMS pasi?lym? nebuvo atsižvelgta, o paskutinis m?ginimas Seimo nariams parodyti ?statymo ydingum? ir galim? prieštaravim? Lietuvos Respublikos Konstitucijai nesulauk? d?mesio.

Pla?iau ?ia.