Pasidalink džiaugsmu - tavęs reikia kitiems!

Pasidalink džiaugsmu - tavęs reikia kitiems!

Kurkime savo šeimų gerovę kartu!

Kurkime savo šeimų gerovę kartu!

KAS ATSTOVAUS DIRBANČIŲ TĖVŲ INTERESUS?

2017-01-11

NAMS aktyviai stebi Darbo kodekso pataisų kelią ir visomis įmanomomis priemonėmis stengiasi maksimaliai atstovauti dirbančių tėvų interesus.

Siekiame teisės dalyvauti Trišalės tarybos posėdžiuose, kuriuose yra svarstomi pakeitimai, tiesiogiai įtakojantys dirbančių tėvų darbo ir dalyvavimo darbo rinkoje sąlygas. Nes mūsų patirtis rodo, kad dirbančių tėvų interesai arba neatstovaujami pakankamai, arba yra aukojami derybose vardan kitų, mažiau aktualių tėvams, privilegijų dirbantiems.

Pasirašytame kreipimesi į Vyriausybę dėl socialinio dialogo skatinimo ir priemonių plano, teikėme sekančius siūlymus:

Mokestinės lengvatos mokantiems nario mokestį profesinėms sąjungoms
- Siekiant didinti profesinių sąjungų galimybę efektyviai ginti savo narių ir darbuotojų interesus teismuose, siūlytina atleisti nuo žyminio mokesčio profesines sąjungas bylose dėl visų reikalavimų, atsirandančių iš darbo teisinių santykių.

Tinkamų sąlygų veiklai profsąjungoje ir darbuotojų atstovavimui sudarymas

Užtikrinti efektyvią apsaugą nuo neteisėto darbdavio poveikio profesinių sąjungų nariams skiriant jiems drausmines nuobaudas už jų veiklą profesinėje sąjungoje. Teisės aktuose numatyti, kad skiriant drausminę nuobaudą, įskaitant atleidimą iš darbo, profesinės sąjungos nariui, turi būti gautas išankstinis tos profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimas. - nes siūlyta švelnesnė formuluotė, kur buvo tik numatytas draudimas darbdaviams taikyti drausmines nuobaudas bei nebuvo numatytas atleidimo ribojimas.

Siūlome palikti darbdavio lygmeniu veikiančioms profesinėms sąjungoms teisę pačioms nuspręsti dėl darbuotojų, tapusiu darbdavio lygmeniu veikiančių profesinių sąjungų nariais jų darbo santykių pas darbdavį laikotarpiu, narystės profesinėje sąjungoje pasibaigus darbo santykiams. Bet kuriuo atveju, teisė į narystę profesinės sąjungoje turi būti užtikrinama darbuotojams, kurie ginčija jų atleidimą iš darbo pas darbdavį ir/ar turi teisminių ginčų iš darbo santykių pas darbdavį. - nes galiojančiose ir siūlytose nuostatose išmestas ar išėjęs laikinai bei visam laikui iš darbo asmuo neturi jokio atstovo, nes nėra profsąjungų narys.

Siekiant padidinti galimybes profesinių sąjungų atstovavimui, siūlytina numatyti, kad:

  • bylas teisme profesinės sąjungos vardu (tiek, kai profesinė sąjunga byloje dalyvauja kaip šalis, tiek kai dalyvauja kaip darbuotojo atstovė) turi teisę vesti ne tik profesinės sąjungos vienasmenis valdymo organas ar įstatuose numatyti kolegialių valdymo organų nariai, bet ir profesinės sąjungos atstovaujamųjų organų nariai;
  • profesinės sąjungos atstovais pagal pavedimą gali būti ne tik aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą turintys profesinės sąjungos darbuotojai, bet ir aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą turintys profesinės sąjungos nariai, nes priklausymą profesinei sąjungai apibrėžia ne darbo santykiai, o narystė. Be to, ne visos profesinės sąjungos yra finansiškai pajėgios įdarbinti savo narius atstovavimui teisme.

 

Pranešimas spaudai.

Išsamiai su kreipimusi į Vyriausybę galite susipažinti čia.