Prisijunk prie projekto!

Prisijunk prie projekto!

Pasidalink džiaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Pasidalink džiaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Projektas t?siasi!

Projektas t?siasi!

Kurkime savo šeim? gerov? kartu!

Kurkime savo šeim? gerov? kartu!

Klausimai - Atsakymai

Lauki vaikučio ir tau neramu? Sunku ir atrodo, kad visos durys uždarytos?

Turi neraminančių klausimų? Parašyk mums ir mes kartu rasim atsakymus!

Kauno miesto taryba atšauk? sprendim? jungti mokyklas

2010-05-27

Asociacija ,,Nacionalinis aktyvi? mam? samb?ris“ aktyviai ple?ia veikl? ir palaiko Lietuvos miest? gyventoj? iniciatyvas ginti vieš?j? interes? išsaugant ir ple?iant vaikystei/t?vystei/motinystei palanki? aplink?.

Kauno skyrius aktyviai palaik? ir pagal galimybes konsultavo Žaliakalnio pradin?s mokyklos t?v? bendruomen? j? kovoj už mokyklos išsaugojim?. Gavome ir pad?k?: „Nor?jom dar karta Jums pad?koti. Labai, labai Jums a?i? ! J?s? nuoširdus palaikymas ir patarimai pad?jo mums atsikovoti Žaliakalnio pradin? mokykl?. 2010 -05-27 miesto taryba atšauk? sprendim? jungti mokyklas. Jurgita Pajarskiene ir visa Žaliakalnio pradin?s mokyklos komanda.

 

Rezultatas pasiektas: mokykla nebus jungiama ar naikinama, o Žaliakalnio t?vai ir vaikai gal?s ramiai vasaroti.

 

Pla?iau apie tai >>