Pasidalink džiaugsmu - tavęs reikia kitiems!

Pasidalink džiaugsmu - tavęs reikia kitiems!

Kurkime savo šeimų gerovę kartu!

Kurkime savo šeimų gerovę kartu!

Ministerija pritaria, kad šeimos ir darbo derinimas yra išskirtinai svarbus

2021-02-01

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, išnagrinėjusi Jūsų 2020-12-30 raštą Nr. 20201230/1 dėl šeimos įsipareigojimų ir darbo santykių derinimo sistemos tobulinimo, informuoja, kad Asociacijos „Nacionalinis aktyvių mamų sambūris" užsakyto reprezentatyvus Lietuvos gyventojų nuomonės tyrimo „Dirbančių Lietuvos gyventojų labiausiai vertinamos šeimos įsipareigojimų ir darbo derinimo priemonės Lietuvoje" rezultatai ir pateikti
pasiūlymai dėl šeimos įsipareigojimų bei darbo santykių derinimo balanso yra itin aktualūs, jiems pritariame.

Elektroninio dokumento nuoprašas