Prisijunk prie projekto!

Prisijunk prie projekto!

Pasidalink džiaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Pasidalink džiaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Projektas t?siasi!

Projektas t?siasi!

Kurkime savo šeim? gerov? kartu!

Kurkime savo šeim? gerov? kartu!

Klausimai - Atsakymai

Lauki vaikučio ir tau neramu? Sunku ir atrodo, kad visos durys uždarytos?

Turi neraminančių klausimų? Parašyk mums ir mes kartu rasim atsakymus!

Ministerija pritaria, kad šeimos ir darbo derinimas yra išskirtinai svarbus

2021-02-01

Lietuvos Respublikos socialin?s apsaugos ir darbo ministerija, išnagrin?jusi J?s? 2020-12-30 rašt? Nr. 20201230/1 d?l šeimos ?sipareigojim? ir darbo santyki? derinimo sistemos tobulinimo, informuoja, kad Asociacijos „Nacionalinis aktyvi? mam? samb?ris" užsakyto reprezentatyvus Lietuvos gyventoj? nuomon?s tyrimo „Dirban?i? Lietuvos gyventoj? labiausiai vertinamos šeimos ?sipareigojim? ir darbo derinimo priemon?s Lietuvoje" rezultatai ir pateikti
pasi?lymai d?l šeimos ?sipareigojim? bei darbo santyki? derinimo balanso yra itin aktual?s, jiems pritariame.

Elektroninio dokumento nuoprašas