Prisijunk prie projekto!

Prisijunk prie projekto!

Pasidalink džiaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Pasidalink džiaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Projektas t?siasi!

Projektas t?siasi!

Kurkime savo šeim? gerov? kartu!

Kurkime savo šeim? gerov? kartu!

Klausimai - Atsakymai

Lauki vaikučio ir tau neramu? Sunku ir atrodo, kad visos durys uždarytos?

Turi neraminančių klausimų? Parašyk mums ir mes kartu rasim atsakymus!

NAMS - už kiekvieno vaiko teis? gauti Daržel?

2015-06-09

Vilniaus miesto savivaldybei pateikti si?lymai kaip tobulinti naujai kuriam? pri?mimo ? Darželius tvark?.
NAMS si?lo atkreipti d?mes? ? galimai pažeidžian?ias vaiko teises nuostatas kai vaik? augina vienas iš t?v?, o prioritetas gauti Daržel? teikiamas tik abiej? t?v? situacijos vertinimu net jei vaiko gyvenamoji vieta yra nustatyta su vienu iš j? arba, kitaip tariant, antras iš t?v? vaiko gyvenimo dalyvauja labai ribotai ar visai nedalyvauja. Tokioms šeimoms nenumatyta ir galimyb? gauti kompensacij? už priva?iame Darželyje gaunamas paslaugas.

Taip pat si?loma atkreipti d?mes? ? atskirt? didinant? sprendim? prioritetiškai skirti viet? Darželyje tik abiej? t?v? darbo atveju. Ta?iau tuo pat metu tampa neaišku kaip ieškoti darbo, dalyvauti privalomose Darbo rinkos organizuojamose priemon?se (mokymuose) ar dirbti viešuosius darbus. O jei nedirbantis susirast? darb? kai grup?s jau suformuotos, dirbti galimyb? visiškai išnyksta.

Tikim?s, kad ? si?lymus bus atsižvelgta, o mieste bus paisoma kiekvieno ?ia gyvenan?io vaiko interes?.