Prisijunk prie projekto!

Prisijunk prie projekto!

Pasidalink džiaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Pasidalink džiaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Projektas t?siasi!

Projektas t?siasi!

Kurkime savo šeim? gerov? kartu!

Kurkime savo šeim? gerov? kartu!

Klausimai - Atsakymai

Lauki vaikučio ir tau neramu? Sunku ir atrodo, kad visos durys uždarytos?

Turi neraminančių klausimų? Parašyk mums ir mes kartu rasim atsakymus!

NESKIEPYTI VAIKAI GALI LIKTI BE DARŽELIO D?L VALDININK? KALT?S

2015-04-17

Šeimos su vaikais kreipiasi ? Sveikatos pasaugos ministr? su prašymu atid?ti ministerijos sprendimu ?teisinam? draudim? vesti neskiepytus vaikus ? Darželius. NAMS pritaria šiai iniciatyvai d?l pasirinkimo laisv?s ribojimo kai n?ra skiep? tik nuo t? lig?, kurios ?sakyme ?vardinamos pavojingomis visuomenei tuo pa?iu ver?iant vaikus skiepyti ir nuo mažiau pavojing? lig? ar tuo atveju, kai vaikas tokia liga yra persirg?s ir jo organizmui papildomi išš?kiai yra aiškiai pertekliniai. Nesudarius tokios galimyb?s, vaiko neskiepijimo faktas gali b?ti pripažintas pa?ios ministerijos kalte kai nesudarytos s?lygos atitinkamai paslaugai gauti.

Kreipimesi prašoma sustabdyti ?sakymo ?sigaliojim? iki bus sudarytos s?lygos vaikus skiepyti vienavalen?iais skiepais.