Prisijunk prie projekto!

Prisijunk prie projekto!

Pasidalink džiaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Pasidalink džiaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Projektas t?siasi!

Projektas t?siasi!

Kurkime savo šeim? gerov? kartu!

Kurkime savo šeim? gerov? kartu!

Klausimai - Atsakymai

Lauki vaikučio ir tau neramu? Sunku ir atrodo, kad visos durys uždarytos?

Turi neraminančių klausimų? Parašyk mums ir mes kartu rasim atsakymus!

PASI?LYMAS: D?l Lietuvos Respublikos Socialini? išmok? perskai?iavimo ir mok?jimo bei socialinio draudimo ?mok? tarifo padidinimo laikinojo ?statymo projekto Nr. XIP-1238

2009-10-26

Išmok? vaikams ir Ligos ir motinyst?s socialinio draudimo ?statymai išmok? mažinimo aspektu ekonominio sunkme?io laikotarpiu jau yra perži?r?ti penkis kartus, bet j? keitimo galimyb?s eskaluojamos iki šiol. Tokiu b?du Vyriausyb?s bei Seimo darbas yra neadekvatus j? siekiams – efektyviam kriz?s ?veikimo plano suk?rimui ir ?gyvendinimui. Tokiais veiksmais tai pat pastoviai keliama ?tampa visuose visuomen?s sluoksniuose (valstyb?s tarnautoj?, pareig?n?, medik?, pensinink?, paprast? darbinink? ar vidurin?s klas?s atstov?), nes Ligos ir motinyst?s socialinio draudimo ?statymo poky?iai ?takoja visus šeimos narius ir šeimos pajamas, nepriklausomai nuo užimamos pad?ties visuomen?je ar darbo pob?džio.

Pla?iau ?ia.