Prisijunk prie projekto!

Prisijunk prie projekto!

Pasidalink džiaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Pasidalink džiaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Projektas t?siasi!

Projektas t?siasi!

Kurkime savo šeim? gerov? kartu!

Kurkime savo šeim? gerov? kartu!

Klausimai - Atsakymai

Lauki vaikučio ir tau neramu? Sunku ir atrodo, kad visos durys uždarytos?

Turi neraminančių klausimų? Parašyk mums ir mes kartu rasim atsakymus!

PATIKSLINK DEKLARACIJ? - SUSIGR?ŽINK PERMOK?TUS MOKES?IUS

2018-11-21

2018 m. kovo m?nes? raš?me, jog tik patys gyventojai atsako už tai, ar j? mokes?i? lengvatoms netaikomi dvigubi standartai. Tema vis dar aktuali, nepaisant PNPD (papildomas neapmokestinam? pajam? dydis) panaikinimo nuo ši? met?, nes deklaracijas tikslinti galima už einamuosius ir 5 pra?jusius metus.

Pasinaudoj? galimybe tikslinti deklaracijas, šeimos liudijo, kad susigr?žino pernai nuo keliasdešimties iki daugiau nei pus?s t?kstan?io eur?. Apie tai daugiau kartu su praktiniais patarimais kaip kur ir k? taisyti rasite ?ia ir ?ia.

Diskusija su patarimais FB post paskyroje.

VMI duomenys apie buvusius PNPD dydžius 2013-2018 metais.