Prisijunk prie projekto!

Prisijunk prie projekto!

Pasidalink diaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Pasidalink diaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Projektas t?siasi!

Projektas t?siasi!

Kurkime savo eim? gerov? kartu!

Kurkime savo eim? gerov? kartu!

Klausimai - Atsakymai

Lauki vaikučio ir tau neramu? Sunku ir atrodo, kad visos durys uždarytos?

Turi neraminančių klausimų? Parašyk mums ir mes kartu rasim atsakymus!

Startuoja naujas projektas "Pad?damas kitam - pad?si sau!"

2015-07-29

Turim diugi? naujien? ir norime jomis su Jumis pasidalinti. Liepos m?nes? startuoja naujas ger? emocij? ir poky?i? projektas "Pad?damas kitam pad?si sau!". Prie jo tikim?s prisid?site ir J?s, pasidalinsite ita naujiena su draugais ir pa?stamais.

Ir apie k? gi bus itas projektas? ApiePOKY?IUS! Poky?ius, kurie diugins ir ildys, vers stiebtis ir tobul?t. O svarbiausia - ?kv?ps ir iliks.

Pirmoji dalyv? - Sigita. Ji vienia 36 met? berniuko mama. Tuo pa?iu ji ir dukra, sesuo, teta, draug?, bendradarb?. Ji - moteris. Moteris, kurioje, kaip ir kiekvienoje m?s?, slypi didel?s galimyb?s ir talentai, gyvyb? ir energija, meil? ir iluma. Ta?iau deja, ne visada gebame visa tai panaudoti ir atskleisti. Tai suprasdama Sigita kreip?si ? mus, praydama patarimo ir pagalbos. O mes savo ruotu, ?kv?ptos jos istorijos, sugalvojom, kaip padedant Sigitai, b?t? galima pad?ti ir kitiems m?s? nariams, bei j? artimiesiems ar pa?stamiems.

Taip gim? is projektas. Jis susidarys i dviej? dali? - iorin?s ir vidin?s transformacijos.

Ioriniai poky?iai apims ivaizdos - ior?s keitim?. Juk kiekvienai i m?s?, moter?, daug ?takos daro m?s? ivaizda, ar ne taip? Apsirengiam graesn? suknel?, o gal b?t nudaom plaukus nauja spalva, ir i karto pasijau?iam labiau savim pasitikin?ios, galin?ios daugiau. O juk taip nusiteikus ir su aplinkiniais elgiam?s maloniau, gyvenimas nusidao pozityvesn?m spalvom ir priimam visai kitokius sprendimus. Taigi pirmas etapas - ?vaizdio pakeitimas.

Lygiagre?iai der?s ir vidiniai pasikeitimai. Paliesim vidinius klodus, m?stymo ypatumus ir ukabarius. Gilinsim?s ? asmenines vertybes, i kur jos atsiranda, kaip jos ?takoja m?s?, ir tuo pa?iu m?s? dalyv?s, pasirinkimus, kaip jas galima keisti. Kalb?sim apie nuostatas, tikslus. Nagrin?sim moterikum? - kas tai yra, su kuo tai valgoma, kaip tai atskleisti savyje, puosel?ti ir m?gautis tuo. i dalis pareikalaus dr?sos, ryto ir net gi iek tiek magijos.

Projektas startuos tik Kaune. V?liau prisijungs ir kiti miestai.

Kaip gim? projekto pavadinimas?

Nari? gausa ir kiekvienas m?s? galime pad?ti vieni kitiems. M?s? tarpe yra nari?, kurie gali pad?ti kitam ir tuo pa?iu sau. Kaip?

Mums visiems poky?iams reikalingi visi specialistai susij? su moters groio ir vidaus tob?l?jimo poky?iais. Tarp m?s? vis? tikrai atsirast? nari?, kurie gali pad?ti, tai: maniki?rist?s, plauk? stilist?s, makiao, veido proced?r?, si?v?j?, aprangos stilis?i?, masao specialis?i?, biuterijos gamintoj?, psiholog?, teisinink? ir begal? kit? specialist?. Visi nariai, kurie turi noro ir gali prisid?ti prie projekto, nepaisant kuo tuo metu esate, galite mums rayti, skambinti ir prisid?ti.

Tai gi, jei J?s galvojate, kad jau galite prisid?ti, laukiame J?s? el.patu lina@nams.lt su trumpu?iu prisistatymu ir savo veikl?, darb? ir galimybi? (jei tokius galite parodyti arba nuorodas ? J?s? svetaines ar fb paskyras) pavyzdiais ar apraymu.

Laukiame vis? nari? atsiliepimo. Jei abejojate, kad J?s netiksite, tai meskite tokias mintis ir b?tinai paraykite mums!


Straipsnio autorius: