Prisijunk prie projekto!

Prisijunk prie projekto!

Pasidalink džiaugsmu - tavęs reikia kitiems!

Pasidalink džiaugsmu - tavęs reikia kitiems!

Projektas tęsiasi!

Projektas tęsiasi!

Kurkime savo šeimų gerovę kartu!

Kurkime savo šeimų gerovę kartu!

Klausimai - Atsakymai

Lauki vaikučio ir tau neramu? Sunku ir atrodo, kad visos durys uždarytos?

Turi neraminančių klausimų? Parašyk mums ir mes kartu rasim atsakymus!

Skurde — kas ketvirtas vaikas

2010-06-30

   Auginančių vaikus asmenų bei vaikų skurdo lygis yra vienas iš didžiausių Europos Sąjungoje. Kas ketvirtas vaikas Lietuvoje gyvena skurde. Nacionalinis aktyvių mamų sambūris, atsižvelgdamas į Europos Komisijos Spaudos ir komunikacijos generalinio direktorato pateiktą ataskaitą, kurioje skelbiama, jog Lietuvai būtina užtikrinti socialinę paramą šeimai, ir Valstybės priimtus neargumentuotus sprendimus dėl dėl Lietuvos Respublikos Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo, kreipėsi i Lietuvos Resupublikos Prezidentę.


   Prieš metus LR Prezidentė vetavo motinystės išmokų mažinimą, argumentuodama, jog įstatymas pažeidžia tų mamų, kurioms pašalpos jau paskirtos ir mokamos, įgytas teises ir teisėtus lūkesčius, menkina visuomenės pasitikėjimą valstybe ir teise. Prezidentė pabrėžė, jog net ir susidarius sunkiai ekonominei ir finansinei situacijai valstybėje, turi būti laikomasi konstitucinių proporcingumo bei teisinio tikrumo principų. Seimas ir Vyriausybė pamiršo valstybės vadovės raginimus. „Skurdo rizikos lygis po socialinių išmokų Lietuvoje visos ES kontekste yra vienas iš didžiausių ir siekia 20%. Tačiau sprendimai ir toliau yra priimami sukčiaujant, paliekant spragas, prieštaraujant Konstitucijai. ,,Tikimės, kad būsime išgirsti, kad užkirstume kelią dar didesniam skurdui ir neteisybei“, — teigia Asociacijos prezidentė Reda Starkuvienė.


    Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas per pastaruosius metus yra svarstomas 7 kartą. Motinystės (tėvystės) išmokų mokėjimo tvarka sistemingai keičiama antrus metus. Šiai dienai jau yra galiojantys du motinystės (tėvystės) išmokų mokėjimo tvarką apibrėžiantys įstatymai (Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas ir Laikinasis socialinių išmokų mažinimo įstatymas). Ketinama priimti dar vieną pakeitimą. „Pasitikėjimas stabilumu socialinėje politikoje minimalus, Motinystės (tėvystės) išmokų mokėjimo sistema yra praktiškai sugriauta ir sunkiai suvokiama visuomenei bei ją administruojantiems. Tai kuria nesaugumo ir nepasitikėjimo valstybe jausmą, o tokioje aplinkoje demografinės problemos tik auga”, — kalba Reda Starkuvienė.


   Šeimos politika kaip sistema ir Šeima bei Vaikystės apsauga kaip Konstituciniai prioritetai yra deklaratyvios ir popierinės. Kaip tvirtina Asociacijos prezidentė, Vyriausybei bei Seimui teigiant, jog Šeimos politika ir demografinės problemos yra nacionalinis prioritetas bei pasirašant ir siūlant pasirašyti įvairaus pobūdžio Nacionalinius projektus, tuo pat metu valdančiųjų rankomis yra vykdomos Šeimos politikos žlugdymo akcijos. „Valstybėje sprendimai priimami be pagrįstų skaičiavimų ir neįsigilinant į turinį, sąmoningai nuslepiant Komiteto atstovų skubaus perbalsavimo išvadas ir vykdant kitus procesinius pažeidimus”, — apgailestavo Reda Starkuvienė. 


  Nacionalinis aktyvių mamų sambūris, besikreipdamas į Lietuvos Respublikos Prezidentę, prašo sustabdyti beatodairišką ir nepagrįstą vienintelės veikiančios Šeimos politikos palaikymo priemonės griovimą, už Valstybės ateitį atsakingus asmenis paskatinti nepamiršti išmokų motinystei (tėvystei) prigimties ir būtinumo, nepriiminėti skaičiavimais ir analize nepagrįstų sprendimų jokia skubos tvarka, į motinystės (tėvystės) išmokas žvelgti kaip į dalį Šeimos politikos sistemos visumos, gerbti visuomenę bei atsakingai analizuoti visuomeninių organizacijų siūlomas išeitis iš susidariusios situacijos ir grąžinti Vyriausybei projektą tobulinti nesvarstant jokių kitų alternatyvų.


  Tokius ketinimus palaiko ir per 30 000 Lietuvos piliečių, pasirašiusių po elektronine peticija su prašymu netrumpinti Motinystės finansavimo trukmės ir nemažinti išmokų.