Prisijunk prie projekto!

Prisijunk prie projekto!

Pasidalink diaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Pasidalink diaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Projektas t?siasi!

Projektas t?siasi!

Kurkime savo eim? gerov? kartu!

Kurkime savo eim? gerov? kartu!

Klausimai - Atsakymai

Lauki vaikučio ir tau neramu? Sunku ir atrodo, kad visos durys uždarytos?

Turi neraminančių klausimų? Parašyk mums ir mes kartu rasim atsakymus!

Tikrasis motyvas Ar nuskriaustieji turi teis? gintis? Kiek tai kainuos valstybei?

2010-07-12

Publikuota: 2010 liepos 12d.

Laid? rengia Raigardas Musnickas

Klausykit?s laidos ?rašo

 

 

Konstitucinis Teismas jau pri?m? svarstyti skundus d?l Laikinojo ?statymo prieštaravimo Konstitucijai. Pirmieji rezultatai – teis?j? pensij? sumainimas be kompensavimo pripaintas antikonstituciniu. Toliau – bedarbi?, dirban?i? pensinink? ir mam? eil?.

Maindami išmokas Vyriausyb? ir Seimas pamiršo ?vertinti, kaip spar?iai d?l to ims augti išlaidos socialinei paramai ir skurdui mainti. Rezultatas – spar?iai augantis skurdiaus pašalpos gav?j? skai?ius. Išlaid? teisminiams procesams irgi neskai?iavo.

Koki? veiksm? imasi Vyriausyb?? Ginkluojasi kovai su pilie?iais: šiuo metu planuojami nauji teisinink? etatai, skiriamos l?šos esam? jurist? kvalifikacijai kelti. Kovai pasirengta. Kiek papildomai tai kainuos valstybei, istorija kol kas nutyli.

Ar nuskriaustieji turi teis? gintis? Kiek tai kainuos valstybei?

Laidoje dalyvauja Seimo Teis?s ir teis?tvarkos komiteto narys Stasys Šedbaras, Seimo narys Vytenis Andriukaitis, Vyriausyb?s kancleris Deividas Matulionis ir Aktyvi? mam? samb?rio nar? Rasa Paulavi?ien?, advokatas Robertas Juodka.