Prisijunk prie projekto!

Prisijunk prie projekto!

Pasidalink diaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Pasidalink diaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Projektas t?siasi!

Projektas t?siasi!

Kurkime savo eim? gerov? kartu!

Kurkime savo eim? gerov? kartu!

Klausimai - Atsakymai

Lauki vaikučio ir tau neramu? Sunku ir atrodo, kad visos durys uždarytos?

Turi neraminančių klausimų? Parašyk mums ir mes kartu rasim atsakymus!

VAIKO PINIGAI - KIEKVIENAM LIETUVOS VAIKUI

2014-12-02

Nacionalinis aktyvi? mam? samb?ris kreipiasi ? Lietuvos Respublikos Seimo Peticij? komisija su iniciatyva, siekian?ia atkurti Imok? vaikams ?statymo formuluot? ? prie krizin? laikotarp?. Si?lomoje ?teisinti formuluot?je teis? ? imok? vaikui tur?t? kiekvienas alies vaikas. Tokio pob?dio imok? mok?jimas sumaint? diskriminacijos apraikas, kai paeidiamos vaik? teis?s d?l amiaus ar t?v? socialinio statuso.

Kreipiam?s ? visas nevyriausybines organizacijas ir visus alies pilie?ius su praymu palaikyti i? m?s? iniciatyv? ir prisid?ti prie vieinimo bei Seimo nari? informavimo.

Priedai:
Peticija Lietuvos Respublikos Seimo Peticij? komisijai
?statymo pakeitimo projektas
Lyginamasis variantas
Vaik? teisi? kontrolier? palaiko iniciatyv? Imokas vaikams mok?ti kiekvienam vaikui taip utikrinant vaiko teises alyje

Palaikan?ius imok? vaikams atk?rim? ? prie krizin? laikotarp? praome pasirayti peticij? ir paskatinti j? pasirayti kuo daugiau asmen? - j?s m?s? inios ne?jai ir aukliai.