Prisijunk prie projekto!

Prisijunk prie projekto!

Pasidalink džiaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Pasidalink džiaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Projektas t?siasi!

Projektas t?siasi!

Kurkime savo šeim? gerov? kartu!

Kurkime savo šeim? gerov? kartu!

Klausimai - Atsakymai

Lauki vaikučio ir tau neramu? Sunku ir atrodo, kad visos durys uždarytos?

Turi neraminančių klausimų? Parašyk mums ir mes kartu rasim atsakymus!

VILNIAUS DARŽELINUK? MAITINIMO KONKURSAS SU PROTEGAVIMO PRIESKONIAIS

2015-02-19

Nacionalinis aktyvi? mam? samb?ris ir T?v? formas nuosekliai t?sia Vilniaus darželinuk? maitinimo organizavimo steb?sen?. Organizacijos atkreipia d?mes? ? t?siamus ydingos praktikos veiksmus, kai darželinuk? maitinimo konkursai formuojami galimai rpoteguojant vien? konkurso dalyv?. D?l perpardavin?toj? ?traukimo š? proces? už maisto produktus Darželiams gali tekti mok?ti brangiau, o produktai vaikams gali b?ti tiekiami ne Lietuvoje pagaminti ir ne tokie švieži.

"Vilniaus m. savivaldyb? v?l rengia konkurs?, kuriame akivaizdžiai sudaromos s?lygos laim?ti tik vienai ?monei. Taip galimai proteguojami verslo interesai, pažeidžiama vieš?j? pirkimo konkurs? organizavimo tvarka ir apeinamas viešasis interesas. Bendradarbiavimas su visuomenin?mis organizacijomis jau net neimituojamas. ? ugdytini? t?v? organizacij? reiškiam? susir?pinim? visiškai nekreipiama d?mesio, nepaisoma rink?j? interes? ir demokratijos princip?.Tokios išvados formuluojamos atsižvelgiant ? kreipimesi pridedamus faktus. "

Kreipimesi ? Vilniaus miesto savivaldyb?s tarybos narius, Mer? bei miesto visuomen? reikalaujama sudaryti galimyb? dalyvauti konkurse šalies maisto produkt? gamintojams, o esant Darželi? nepasitenkinimui tiekiamais produktais, leisti laisvai keisti maisto produkt? tiek?jus.

Apie tai išsamiau ?ia:

Vilniaus savivaldybei pakartotinai d?l konkurso SA 8000 tur?toj? s?rašas

Vilniaus savivaldybei pakartotinai d?l konkurso ir SA 8000 standarto