Prisijunk prie projekto!

Prisijunk prie projekto!

Pasidalink džiaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Pasidalink džiaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Projektas t?siasi!

Projektas t?siasi!

Kurkime savo šeim? gerov? kartu!

Kurkime savo šeim? gerov? kartu!

Klausimai - Atsakymai

Lauki vaikučio ir tau neramu? Sunku ir atrodo, kad visos durys uždarytos?

Turi neraminančių klausimų? Parašyk mums ir mes kartu rasim atsakymus!

Vilniaus savivaldyb? vilkina sprendimus, garantuosian?ius kokybišk? vaik? maitinim? darželiuose

2014-09-18

Aktyvi? mam? samb?ris ir Lietuvos t?v? forumas nuosekliai siekia, kad sostin?s darželiuose maitinami vaikai gaut? kokybišk? ir reikalavimus atitinkant? maist?. M?s? organizacij? d?ka buvo atkreiptas d?mesys ? maisto produkt? Darželiuose neatitikimus, galimus suk?iavimo atvejus ir galimai neskaidrius viešuosius pirkimus. Naujieji mokslo metai startavo, o vaiki vis dar maitinami ankstesni? maisto tiek?j? produktais. Tuo tarpu savivaldyb? nesiima reikiam? priemoni?, kad b?t? ?gyvendintos Vieš?j? pirkimo tarnybos išsakytos pastabos.

Kadangi vaikams valgyti tenka jau šiandien, jie negali laukti kol atsiras ?pas juos maitinti kokybiškai ir bus paskelbti nauji pirkimai. Tod?l t?v? ir vaik? interesus atstovaujan?ios organizacijos prašo atsakyti, ar t?v? ir vaik? l?kes?iai bus patenkinti.

Dokumentas pridedamas