Prisijunk prie projekto!

Prisijunk prie projekto!

Pasidalink džiaugsmu - tavęs reikia kitiems!

Pasidalink džiaugsmu - tavęs reikia kitiems!

Projektas tęsiasi!

Projektas tęsiasi!

Kurkime savo šeimų gerovę kartu!

Kurkime savo šeimų gerovę kartu!

Klausimai - Atsakymai

Lauki vaikučio ir tau neramu? Sunku ir atrodo, kad visos durys uždarytos?

Turi neraminančių klausimų? Parašyk mums ir mes kartu rasim atsakymus!

Apie mus

Motinystei / tėvystei / vaikystei atviros ir palankios aplinkos pagrindu funkcionuojanti darni visuomenė bei darni šeima, užtikrinanti kiekvieno asmens gerovę ir Lietuvos valstybės bei tautos istorinį išlikimą.

Motinystei / tėvystei / vaikystei palankios aplinkos tausojimas, formavimas ir skatinimas.

Palanki motinystei / tėvystei aplinka suprantama visose visuomeninėse srityse:

 • įstatymai
 • žiniasklaida
 • švietimas
 • darbo sąlygos
 • visuomenės nuostatos
 • psichosocialinės paslaugos
 • sveikatos apsauga.

Motinystės/tėvystės/vaikystės (šeimos) gerovės siekis:

 • šeima – nuo kūdikio iki senolio;
 • vaikų ugdymo procesas - tėvų teisė ir pareiga;
 • psichologinė pagalba ir konsultavimas – profesionaliai ir savipagalbos grupėse;
 • motinystės/tėvystės įvaizdis bei svarba visuomenei – mūsų pačių garbės reikalas;
 • sunkumai ir problemos šeimoje – sritis, kuriai reikalingas deramas visuomenės bei valdžios institucijų dėmesys.

Visuomeninio atstovavimo stiprinimas:

 • burti visus bendrai veiklai už kokybišką motinystę/tėvystę/vaikystę:
 • atstovauti ir ginti šeimų interesus visose valdžios ir kitose institucijose;
 • koordinuoti Asociacijos narių veiklą siekiant bendrų tikslų;
 • narių bendradarbiavimas tarpusavyje bei su kitomis panašiomis Lietuvos, užsienio šalių ir tarptautinėmis organizacinėmis struktūromis;
 • 2007-12 Organizuotas taiki akcija prie Seimo dėl motinystės socialinio draudimo įstatymo pataisų priėmimo vilkinimo. Džiaugiamės, kad įsigaliojo galimybė auginti vaikus iki 2m. gaunant finansavimą iš Sodros.
 • 2008-05 Mamos dienos proga šventė "Mama, aš tau padėsiu..."
 • 2009-03 inicijuojama ir nuolat kuruojama diskusija paramos motinystei klausimais internetiniame portale
 • 2009-06 NAMS kviečiamas socialiniam dialogui į SADM'ą.
 • 2009-07 Organizuota taiki akcija prie Seimo motinystės/tėvystės prioritetui Valstybėje palaikyti.
 • 2009-07 Seimui pritarus dėl motinystės tėvystės išmokų mažinimo, NAMS kreipiasi į Prezidentę.
 • 2009-07 Surengta taiki akcija prie Prezidentūros, kaip padėka vetavus įstatymo pataisas.
 • 2009-08 Kreiptasi į Žurnalistų etikos ir procedūrų komitetą dėl straipsnio periodiniame leidinyje "Veidas" pažeidžiančio žurnalistų etikos kodeksą. Posėdžio metu buvo aiškiai pasmerktas toks žurnalo „Veidas" išpuolis prieš visas motinas.
 • 2009-09 Susitikimas su ŠMM ministru dėl ikimokyklinio ugdymo sistemos plėtros.
 • 2009-09-23 Aktyvių mamų sambūris, steigėjų iniciatyva, tapo Asociacija "Nacionalinis aktyvių mamų sambūris"
 • 2009-07 / 2009-09 Aktyviai inicijuojama ir dalyvaujama diskusijose formuojant šeimos politiką krizės laikotarpiu tiek įstaigose, tiek su atsakingais asmenimis.
 • 2010-05 NAMS iniciatyva palengvintos Higienos normos sudarant galimybę kurtis mažesniems darželiams.
 • 2010-05 NAMS Kauno miesto taryba atšaukė sprendimą jungti mokyklas. Kauno skyrius aktyviai palaikė ir pagal galimybes konsultavo Žaliakalnio pradinės mokyklos tėvų bendruomenę jų kovoj už mokyklos išsaugojimą.
 • 2010-06 Pateiktas pasiūlymas LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetui ‚"Dėl Motinystės / tėvystės atostogų finansavimo reformos". Dalis siūlymų perkelta į vėlesnę Pensijų reformą.
 • 2010-07 NAMS inicijuoja kolektyvinių skundų administravimą dėl sumažintų motinystės (tėvystės) išmokų kompensavimo ir sudaro teisių atstovavimo galimybę.
 • 2010-07 NAMS kreipėsi į Prezidentę su prašymu išsamiai išnagrinėti esamą Šeimos politikos kompleksinę situaciją prieš priimant sprendimą dėl motinystės / tėvystės išmokų mažinimo prieštaraujant finansavimo trumpinimui iki metų.
 • 2010-07 Peticija NE VAIKŲ TEISIŲ RIBOJIMUI (surinkta 331 parašas)
 • 2010-08 Dalyvavimas atstovaujant NAMS narių teises gresiant naujiems mažinimams antrus metus už vaiko atostogas. (Seimas, SADM, Vyriausybė, Frakcijos ir asmeniškas darbas su politikais)
 • 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 NAMS pakviesta dalyvauti Socialinės ir darbo apsaugos ministerijos Tarpžinybinėje vaiko gerovės apsaugos taryboje
 • 2010-12 NAMS skelbia konkursą tema AŠ IŠMOKIAU SAVO SENELIUS...
 • 2011-01 Dalyvavimas debatuose: „ Darbas užgožia šeimą. Ir nieko čia nepadarysi " " Visuomenė gali apsieiti be santuokos " „Geriems santykiams šeimoje didelių pastangų nereikia"  Valstybė per daug kišasi į šeimos reikalus"
 • 2011-04 NAMS:išgyvenimui būtina suma - be mokesčių! - peticija.lt (surinkta 1240 parašų)
 • 2011-05 NAMS konsultuoja tėvus apie sugrįžimą į darbą, kur jų niekas nelaukia.
 • 2011-05 Seimo peticijų komisijai siūlomos Mokesčių įstatymo pataisos, kur NAMS siūlo neapmokestinti minimalios algos, o kiekvienam vaikui palikti be mokesčių 525lt.
 • 2011-06 NAMS rengia laidų ciklą Žinių radijuje šeimai aktualiais klausimais."Kai mamos tyli" (viso 8 laidos)
 • 2011-10 Kaune vyko „Degančio senamiesčio" akcija.. „Pasitempę pasitikime rudenį".
 • 2011-12 NAMS aktyviai priešinasi Vaikų išlaikymo fondo panaikinimui – fondo naikinimas sustabdytas. Inicijuota aktyvesnė skolininkų paieška.
 • 2011-12 Konferencija Seime „Didelis biudžetas ant mažo vaiko pečių"
 • 2012 04 Teikiamas mokesčių įstatymo pakeitimų projektas PNPD didinimui Peticijų komisijai Seime
 • 2013-01 NAMS pradeda aktyvią kovą už vaikų teisės gauti viešąsias paslaugas (Ikimokyklinį ugdymą) – Darželių vietų trūkumas.
 • 2013-02 Akcija „Siek neįmanomo - įdarbink Vilniaus merą vaikų aukle"
 • 2013-03 NAMS Kauno skyrius aktyviai dalyvauja Kauno miesto šeimų problemų sprendime. Sukurta Kaune Šeimos Taryba
 • 2013-03 Konstitucinio teismo išaiškinimas dėl sumažintų motinystės / tėvystės išmokų kompensavimo – dalinė pergalė.
 • 2013-07 NAMS pasisako prieš vaikų iškėlimą į ikimokyklines grupes mokyklose be sąlygų patikrinimo ir tėvų sutikimo.
 • 2013-08 Vaikui nepatekus į darželį - ieškinys savivaldybei. Inicijuojamas žalos atlyginimo prisiteisimo procesas.
 • 2013-09 Vaikų skaičiaus viršijimui grupėse-ne. Elektroninė peticija.
 • 2013-09 Kokybiško ir sveiko vaikų maitinimo darželiuose užtikrinimas – vaikų teisių atstovavimo kontekste (Vilnius).
 • 2013-10 NAMS sustabdo Vilniaus miesto savivaldybės ketinimus pažeidžiant Duomenų apsaugos įstatymą reikalauti tėvų pažymų apie deklaruotas pajamas ir mokamus mokesčius. Informacijai tėvai ir savivaldybė.
 • 2013-10 Kokybiško ir sveiko vaikų maitinimo darželiuose užtikrinimas – vaikų teisių atstovavimo kontekste (Kaunas)
 • 2013-11Kreipimasis dėl vaiko raidos centro veiklos tęstinumo.
 • 2013-11 NAMS dalinė pergalė: NPD padidinamas nuo 470 Lt iki 570 Lt, o už pirmą vaiką taikomas papildomas neapmokestinamųjų pajamų dydis pakeliamas iki 200 Lt.
 • 2013-11 NVO susivienijo į neformalią NVO koaliciją už vaiko teises.
 • 2013-11 NAMS palaiko  „Mano Guru" projektą „Europos Burės 2013" – atverkime kelius žmonėms.
 • 2014-01 NAMS drauge su koalicija „Už vaikų teises" visomis priemonėmis inicijuoja „Lietuvos be vaikų namų" procesus.
 • 2014-01 NAMS suformavo strategiją, kurios dėka prašymus teikusių ir nepatekusių į Darželius vaikų tėvai turės galimybę reikalauti iš Savivaldybės kompensuoti papildomas patirtas išlaidas už vaiko ugdymą privačiame darželyje.
 • 2014-01 „Tokia yra šeima" – piešinių konkursas, surinkęs skirtingų Kauno šeimų portretus. Konkursas vyko Kauno šeimos tarybos iniciatyva, kur dalyvauja NAMS Kauno skyrius.
 • 2014-01 NAMS kreipėsi dėl aštuonių ugdymo valandų finansavimo Ikimokyklinėse ugdymo įstaigose.
 • 2014-02 NAMS drauge su partneriais siekia, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigose teikiamos paslaugos atitiktų bent jau numatytus reikalavimus. Kokį maistą valgo vaikai darželiuose ir kiek už tai mokate.
 • 2014-02 Laikina pergalė - Lietuvos tėvų forumo ir NAMS iniciatyva išviešintas galimas maisto produktų kokybės neatitikimas kokybės bei sudėties reikalavimams duoda pirmuosius vaisius: bent laikinai pakeisti tiekėjai, kurių produktų kokybe suabejota.
 • 2014-02 Dėl skiepijimo. NAMS kreipėsi į LR SAM ministrą dėl jo iniciatyvos sugriežtinti vaikų priėmimą į Ikimokyklinio ugdymo įstaigas prašant išmintingo sprendimo derinant visuomenės poreikius su tėvų apsisprendimo teise.
 • 2014-02 Ruošiami skundai „Prašę, bet negavę darželio vaikui, turi galimybę kompensuoti žąlą".
 • 2014-02 rengiama TV diskusija apie problemas, su kuriomis susiduria tėvai, leidžiantys vaikus į darželius.

Dalyvauta daugiau nei 100 TV laidų, daugiau nei 150 radijo laidų, parašyta daugiau nei 80 straipsnių.