Prisijunk prie projekto!

Prisijunk prie projekto!

Pasidalink diaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Pasidalink diaugsmu - tav?s reikia kitiems!

Projektas t?siasi!

Projektas t?siasi!

Kurkime savo eim? gerov? kartu!

Kurkime savo eim? gerov? kartu!

Klausimai - Atsakymai

Lauki vaikučio ir tau neramu? Sunku ir atrodo, kad visos durys uždarytos?

Turi neraminančių klausimų? Parašyk mums ir mes kartu rasim atsakymus!

D?l svarstom? Ligos ir motinyst?s socialinio draudimo patais?

2015-03-23

T?vai aktyviai diskutuoja apie id?jas v?l peri?r?ti motinyst?s / t?vyst?s imok? mok?jimo tvark?. Daugumos nuomone dabar galiojanti tvarka t?vus skatina derinti darbo ir t?vyst?s ?sipareigojimus gerokai labiau, nei si?loma. Be to, eimos mano, kad d?l ikimokyklinio ugdymo paslaug? stygiaus id?jos stumti t?vus ? darb? anks?iau nei dveji vaiko metai yra praktikai sunkiai ?gyvendinamos.

Apie tai isamiau skaitykite ?ia.


Straipsnio autorius: