Pasidalink džiaugsmu - tavęs reikia kitiems!

Pasidalink džiaugsmu - tavęs reikia kitiems!

Kurkime savo šeimų gerovę kartu!

Kurkime savo šeimų gerovę kartu!

Naujienos

Ministerija pritaria, kad šeimos ir darbo derinimas yra išskirtinai svarbus

2021-02-01

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, išnagrinėjusi Jūsų 2020-12-30 raštą Nr. 20201230/1 dėl šeimos įsipareigojimų ir darbo santykių derinimo sistemos tobulinimo, informuoja, kad Asociacijos „Nacionalinis aktyvių mamų sambūris" užsakyto reprezentatyvus Lietuvos gyventojų nuomonės tyrimo „Dirbančių Lietuvos gyventojų labiausiai vertinamos šeimos įsipareigojimų ir darbo derinimo priemonės Lietuvoje" rezultatai ir pateikti pasiūlymai dėl šeimos įsipareigojimų bei darbo... Plačiau »»

PARENGTOS REKOMENDACIJOS ŠEIMOS ĮSIPAREIGOJIMŲ IR DARBO SANTYKIŲ SISTEMAI TOBULINTI.

2021-01-05

NAMS užsakymu atlikto tyrimo rezultatai leidžia konstatuoti: dirbančių šeimų požiūris į šeimos ir darbo santykių derinimui reikalingas priemones kiek netikėtai keičiasi net ir trumpuoju laikotarpiu. Išgyvenus pirmą karantiną ir beprasidedant antrajam, jį galimai įtakoja didesnės galimybės susirasti darbą vasaros sezono metu, daugiau galimybių gauti vaikų priežiūros paslaugas atostogaujant vienam iš tėvų ar vaikus prižiūrint seneliams ar pirmo karantino pasekmėje tėvams turint daugiau... Plačiau »»

AŠIS: atstovavimo šeimų interesams stiprinimas 2019

2019-04-29

„Šeimos institutas" drauge su Nacionaline šeimų ir tėvų asociacija, Lietuvos tėvų forumu, Laisvos visuomenės institutu, jaunimo sambūriu „Pro Patria", Nacionaliniu aktyvių mamų sambūriu ir Elektrėnų savivaldybėje veikiančių NVO asociacija vykdo projektą „AŠIS: atstovavimo šeimų interesams stiprinimas 2019". Projekto ilgalaikis tikslas yra sutelkti ir sustiprinti šeimų interesams atstovaujančias nevyriausybines organizacijas, kad būtų užtikrintas nuoseklus, efektyvus, ilgalaikis ir platus... Plačiau »»

„Dirbančio reikalavimai = šeimos poreikiai“

2019-01-16

Visuomenėje prieštaringai vertinamas šeimos ir darbo derinimas yra suvokiamas arba kaip savaime vykstantis ir tik pačių dirbančių atsakomybės vertas procesas, arba kaip sudėtingas, daugiašalio dialogo reikalaujantis iššūkis. Šalyse kur veikia pirmoji nuostata dirbančių ir kartu vaikus auginančių įsitraukimas į darbo rinką yra gerokai vangesnis, pasitenkinimas darbu ir gyvenimu mažesnis, o silpnesnioji derybų grandis – patys dirbantys – šeimos ir darbo derinimo priemonių stygių įvardina kaip... Plačiau »»

PATIKSLINK DEKLARACIJĄ - SUSIGRĄŽINK PERMOKĖTUS MOKESČIUS

2018-11-21

2018 m. kovo mėnesį rašėme, jog tik patys gyventojai atsako už tai, ar jų mokesčių lengvatoms netaikomi dvigubi standartai. Tema vis dar aktuali, nepaisant PNPD (papildomas neapmokestinamų pajamų dydis) panaikinimo nuo šių metų, nes deklaracijas tikslinti galima už einamuosius ir 5 praėjusius metus. Pasinaudoję galimybe tikslinti deklaracijas, šeimos liudijo, kad susigrąžino pernai nuo keliasdešimties iki daugiau nei pusės tūkstančio eurų. Apie tai daugiau kartu su praktiniais patarimais... Plačiau »»

NVSC rugsėjo 25 d. 12 val. organizuoja kampanijos pristatymo spaudos konferenciją

2018-09-25

Nacionalinis aktyvių mamų sambūris nuosekliai reikalauja paslaugų ugdymo įstaigose kokybės. Į ugdymo procesą taip pat įeina ir vaikų saugumo bei sveikatos klausimai. Ypač aktualiais jie tapo po Vaiko teisių apsaugos įstatymo naujos formuluotės įsigaliojimo kur smurto prieš vaikus sąvokoje yra įteisintas ir vaiko nepriežiūros kriterijus. Asociacijos nuostatose vaiko teisių reikalavimai vertinami visuomet vienodai ir visiems, nepaisant kas yra tų reikalavimų vykdytojai - tėvai ar institucijos.... Plačiau »»

NAMS atstovės Rasos Žemaitės pasisakymas Vyriausybės organizuotame Demografiniame forume

2018-06-21

Visą šią dieną demografinė situacija šalyje buvo analizuojama pačiais įvairiausiais pjūviais. Šio pranešimo tikslas yra apžvelgti šeimos politikai kaip VIEŠAJAI politikai būdingus esminius požymius, jų apraiškas mūsų šalyje bei, vadovaujantis šių požymių kriterijais strategijoje ir priemonių plane, suformuluoti klausimus diskusijai link ar nuo šeimos politikos judame bei ko reikėtų, kad judesys link suintensyvėtų. Daugelį metų, kadencijų, politinių laikotarpių šeimos politika buvo kaip... Plačiau »»

Visuotinis asociacijos narių susirinkimas 03 10

2018-03-08

Gerb. Nariai, pakartotinai šaukiamas visuotinis asociacijos narių susirinkimas 03 10, 12 val., salotų bare "Mano guru" Vilniaus g. 22 / Labdarių gatvė 1, Vilniuje. Dienotvarkė: 11.40 - 12.00 - narių registravimas. 12.00 - susirinkimo pradžia. Svarstomi klausimai: Asociacijos veiklos metinės ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas. Asociacijos metinės finansinės ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas. Valdybos narių rinkimas ir tvirtinimas. Asociacijos įstatų 6.6., 7.12... Plačiau »»

AR DARBO KODEKSO ĮSIGALIOJIMO SUSTABDYMAS DUOS VAISIŲ?

2017-04-19

Sustabdytas Darbo kodekso įsigaliojimas buvo argumentuojamas poreikiu ištaisyti iškreiptas įtakų proporcijas kur darbuotojas yra vertinamas kaip lygiavertis derybininkas darbdaviui. NAMS patirtis rodo, kad ypač šeimos su vaikais mūsų šalyje nėra pakankamai atstovaujamos, o šeimos ir darbo derinimo priemonės yra aukojamas vardan kitų darbdavio suteikiamų lengvatų. Todėl, siekiant apsaugoti dirbančias šeimas ir įgalinti dirbančius tėvus aktyviai dalyvauti darbo sąlygų derinime, teikiame... Plačiau »»

Protesto akcija prieš mokslo metų ilginimą Ar ilgiau yra geriau?

2017-04-10

Balandžio 10 d., 11.30 val. , prie Švietimo ir mokslo ministerijos Protesto akcija prieš mokslo metų ilginimą „Ar ilgiau yra geriau?" Švietimo bendruomenė labai susirūpinus dėl Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) planų ilginti mokslo metus. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS), Vilniaus švietimo profesinės sąjungos ir asociacijos „Nacionalinis aktyvių mamų sambūris" surengtos apklausos, kurioje dalyvavo 15 600 švietimo darbuotojų, moksleivių ir tėvų, rezultatai rodo,... Plačiau »»

DARBO KODEKSO PATAISOS VIS DAR NEPALANKIOS DIRBANTIEMS TĖVAMS

2017-03-08

NAMS nuosekliai siekia stiprinti nėščiųjų ir mažamečius vaikus turinčių tėvų apsaugos mechanizmus. Be to, raginama ištaisyti nuostatą, pagal kurią neteisėtas darbuotojo atleidimas yra patrauklesnis darbdaviui, nei atleidimas šalių susitarimu. Šie ir kiti dirbančių derybines galias stiprinantys siūlymai teikiami Vyriausybei ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Asociacija auga ir teikia siūlymus Vyriausybei Kovo 2 d. įvykusiame asociacijos sutartį sudariusių pareigūnų, muitinės... Plačiau »»

Darželiai brangs arba Tėvai duok eurą

2017-02-22

"Susimesti" tualetiniam popieriui ar auklėtojų algoms praktikoje negali būti reikalaujama. Jau kelintus metus iš eilės savivaldybė aiškiai formuluoja žinią, kad tėvų rinkliavos darželiuose gali būti TIK savanoriškos ir TIK pačių tėvų iniciatyva papildomoms reikmėms. Rinkliavos kaip norma nyksta ir tėvus reketuojančių darželių vis mažėja. Tačiau tokių vis yra ir pakankamai gausiai. Kad tai visiškai išnyktų, savivaldybė jau prieš keletą metų įvedė "dienos ugdymo mokestį", kuris iš simbolinių... Plačiau »»

TRIŠALĖS TARYBOS NEDOMINA DIRBANČIŲ TĖVŲ POREIKIAI

2017-02-15

Mūsų asociacija nėra profesinė sąjunga ir todėl neturi jokių šansų oficialiai dalyvauti Trišalėje taryboje. T.y. darinyje, kuriame turėtų būti derinami darbdavių, darbuotojų ir politikų sprendimai. Galime tik nuosekliai ir kryptingai teikti siūlymus visoms sprendimą galimai įtakojančioms pusėms. Pavyko apginti "mamadienius ir tėvadienius", pavyko atkovoti atostogų išimtis vienišiems tėvams, iš dalies pavyko sušvelninti atleidimo pasekmes. Tačiau atidėtame galioti Darbo kodekse liko ne viena... Plačiau »»

NEPAINIOKIM DRAUSMĖS IR BAUSMĖS

2017-01-13

Taip kiekvienas mūsų galvojame apie vaikų auklėjimą, kai sakome, jog vaikai turi ne tik teises, bet ir atsakomybes (pareigas). Tačiau taip pat galima vertinti ir valdžios santykį su piliečiais. Kaip ir piliečių su valdžia. Todėl siūloma įteisinti smurto prieš vaikus sąvoką, palaikyti ją ar jai prieštarauti nulemia požiūris. ... "Juk abi šios sąvokos gali būti naudojamos diskusijoje tiek apie vaiko auklėjimo (smurtinio ar ne bet kuriuo atveju) procesus, tiek apie konkrečiai šias įstatymo... Plačiau »»

KAS ATSTOVAUS DIRBANČIŲ TĖVŲ INTERESUS?

2017-01-11

NAMS aktyviai stebi Darbo kodekso pataisų kelią ir visomis įmanomomis priemonėmis stengiasi maksimaliai atstovauti dirbančių tėvų interesus. Siekiame teisės dalyvauti Trišalės tarybos posėdžiuose, kuriuose yra svarstomi pakeitimai, tiesiogiai įtakojantys dirbančių tėvų darbo ir dalyvavimo darbo rinkoje sąlygas. Nes mūsų patirtis rodo, kad dirbančių tėvų interesai arba neatstovaujami pakankamai, arba yra aukojami derybose vardan kitų, mažiau aktualių tėvams, privilegijų dirbantiems.... Plačiau »»

 1 2 3 Pirmyn  Paskutinis